Klein, Bion i relacja z obiektem

Klein, Bion i relacja z obiektem

Psychika człowieka, choć analizowana jest od bardzo dawna, wciąż nie została z pełni zbadana ani opisana. Zygmunt Freud zatrząsł światem w 1900 roku, wydając pracę pod tytułem „Objaśnianie marzeń sennych”. Dzięki niej stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci swojej epoki. Jego kontynuatorzy - Melanie Klein i Wilfred R. Bion, – rozwijają psychoanalityczną teorię relacji z obiektem. Również wiele innych nazwisk jak Ferenczi, Winnicott, Segal czy Lacan przewijają się w psychoanalitycznym dyskursie do dziś. Ich prace z pewnością będą wartościową lekturą, która poszerzy horyzonty zarówno osób związanych zawodowo z psychologią, kulturoznawców, jak i hobbystów.

Psychoanaliza — książki o rozwoju, umyśle i emocjach

Melanie Klein to jedna z najwybitniejszych psychoanalityków, którzy rozwinęli terapię dzieci. Na jej pracach i teoriach kształci się i pracuje wielu psychoterapeutów, odkrywając przyczyny zachowań u najmłodszych. Psychoanaliza zawarta w jej Pismach opiera się w dużej mierze na badaniu świata wewnętrznego i nieświadomych fantazji dziecięcych. Jeżeli więc chcesz zagłębić się w ten temat, to zapoznaj się z naszą ofertą i wybierz jedną lub kilka pozycji, które zaspokoją Twoją ciekawość i poszerzą perspektywę o nowe teorie.

PRZENIESIENIE I PRZECIWPRZENIESIENIE DZISIAJ
100,00 zł
88,00 zł
CZYTANIE BIONA

CZYTANIE BIONA

Autor: Vermote Rudi

95,00 zł
84,90 zł
WYKŁADY O PRZEMOCY, PERWERSJI I PRZESTĘPCZOŚCI

WYKŁADY O PRZEMOCY, PERWERSJI I PRZESTĘPCZOŚCI

Autor: Morgan David, Ruszczynski Stanley, red.

69,00 zł
62,90 zł
PSYCHOANALITYCZNE DOCIEKANIA. Pisma zebrane Edny O'Shaughnessy
74,90 zł
65,90 zł
ZNIENAWIDZONY OBIEKT MIŁOŚCI <BR>Psychoanalityczne studia nad depresją

ZNIENAWIDZONY OBIEKT MIŁOŚCI Psychoanalityczne stu...

Autor: praca zbiorowa, pod red. M. Musiała

69,90 zł
59,90 zł
O ROZWOJU UMYSŁU <br>Idee Biona i przekształcenia w psychoanalitycznej praktyce klinicznej
65,00 zł
59,90 zł
UNIKANIE EMOCJI, PRZEŻYWANIE EMOCJI
69,00 zł
62,90 zł
DOŚWIADCZENIA W GRUPACH I INNE PRACE
59,00 zł
54,90 zł
PRZEKSZTAŁCENIA

PRZEKSZTAŁCENIA

Autor: Bion Wilfred R.

79,00 zł
72,00 zł
SEMINARIA KLINICZNE I INNE PRACE
89,00 zł
82,90 zł
ELEMENTY PSYCHOANALIZY

ELEMENTY PSYCHOANALIZY

Autor: Bion Wilfred R.

67,00 zł