ILUZJA, ROZCZAROWANIE I IRONIA W PSYCHOANALIZIE

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 69,00 zł 61,90 zł

  Oprawa: twarda
  Format: 150 x227 mm
  Liczba stron: 263
  Rok wydania: 2021

  Spis treści

  Podziękowania
  Przedmowa
  Wprowadzenie
  1 Iluzja rajskiego ogrodu. Odnalezienie i utrata Edenu
  2 Ucząc się od Miltona. Niebezpieczna przepaść między rzeczywistością a ideałem
  3 Okrucieństwo prawdy i znaczenie dobroci
  4 Użycie i nadużycie wszechmocy podczas wędrówki bohatera
  5 Rozczarowanie, upokorzenie i zniekształcenia faktów życiowych
  6 Kobiecość nie do zniesienia
  7 Sympatyzująca wyobraźnia. Keats oraz przyjmowanie i porzucanie identyfikacji projekcyjnej
  8 Wpływ traumy na zdolność mierzenia się z rozczarowaniem
  9 Ucząc się od don Kichota
  10 Pogodzenie fantazji i rzeczywistości. Zbawcza moc ironii
  Bibliografia

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Główny temat Iluzji, rozczarowania i ironii w psychoanalizie to rola, jaką złudzenia i sny na jawie odgrywają zarówno w życiu codziennym, jak i w psychoanalizie. Autor odwołuje się do przykładów klinicznych i dzieł literackich, by uważnie analizować idealizacje, ich upadek oraz nieuchronne rozczarowania będące następstwem kontaktu z rzeczywistością.

  Jeżeli udaje się rozpoznać, że iluzje są fantazjami, a nie faktami, można uwewnętrzniać ideały, by służyły jako miara doskonałości. Steiner zwraca uwagę na to, że winniśmy zdawać sobie sprawę zarówno z okrucieństwa prawdy, jak i ze zwodniczej natury iluzji, zaś porzucenie marzenia o wszechmocy to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych zadań rozwojowych, wymagających przepracowania także w procesie terapeutycznym.

  Traumy, fakty życiowe, perspektywa ironiczna – to tylko niektóre z kolejnych tematów podejmowanych przez autora, który przechodzi płynnie od Sofoklesa, przez Miltona do Ibsena, Keatsa, Cervantesa czy Shakespeare’a, a za każdym razem zaskakuje pomysłowym wykorzystaniem znanych dzieł literackich do omawianych zagadnień.Książka okaże się pomocna dla psychoterapeutów i psychoanalityków, którzy próbują zrozumieć wycofywanie się przez pacjentów w świat fantazji oraz pragną wspierać ich w procesie odbudowywania kontaktu z rzeczywistością.

   

  John Steiner jest analitykiem szkoleniowym Brytyjskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego i autorem książek Psychiczny azyl oraz Widzieć i być widzianym (wydane w języku polskim przez wydawnictwo Imago). Nakładem Oficyny Ingenium ukazały się dwa zredagowane przez niego zbiory artykułów:
  Kompleks Edypa dzisiaj oraz Rosenfeld po latach.