Prawo do odstąpienia od umowy

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

Za dzień wydania rzeczy uznaje się dzień dostarczenia jej do Konsumenta.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem.

Odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru do Księgarni.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów przesyłki.

Koszt odesłania towaru do Księgarni, w przypadku odstąpienia od umowy, nie podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia dokona zwrotu świadczeń Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3. ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu Księgarni. W zakresie działalności Księgarni szczególne znaczenie ma zapis przywołanego art. 10 ust. 3. punkt 2) wyłączający prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.