Freud i psychoanaliza klasyczna

Freud i psychoanaliza klasyczna

Klasyczna psychoanaliza została opracowana na przełomie XIX i XX wieku przez najsłynniejszego neurologa na świecie - Zygmunta Freuda. Książki poświęcone tej tematyce, zarówno sylwetce znakomitego naukowca, jak i koncepcji, które stworzył, znajdziesz w Księgarni Terapeutycznej. Bardzo ważnym aspektem psychoanalizy, który wiedeński uczony doskonalił przez wiele lat, jest objaśnianie marzeń sennych. Według niego, ludzkie sny odzwierciedlają prawdziwe pragnienia, objawy i lęki. Ich interpretacja pozwala na lepsze zrozumienie samego siebie. Wiele miejsca poświęcił również problematyce seksualności człowieka, która miała być przyczyną pojawiania się niektórych zaburzeń, w tym np. nerwic czy histerii. Hipoteza ta ma zarówno wielu zwolenników, jak i przeciwników, a psychologowie sprzeczają się o nią nawet w obecnych czasach.

Zygmunt Freud stworzył teorie, które wciąż mają ogromne znaczenie we współczesnym podejściu do terapii i na trwałe wpisały się w kulturę, sztukę i inne nauki społeczne. Dlatego też warto zapoznać się z książkami, które pozwalają objaśnianie marzeń sennych i innych jego prac.