PSYCHOANALITYCZNE DOCIEKANIA. Pisma zebrane Edny O'Shaughnessy

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 74,90 zł 65,90 zł

  Przeł. E. Bohomolec

  Oprawa: twarda
  Format: 150 x 227 mm
  Liczba stron: 370
  Rok wydania: 2020

  Książka wydana przy wsparciu MELANIE KLEIN TRUST
  i POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOANALITYCZNEGO

  Prace Edny O’Shaughnessy należą do najlepszych tekstów psychoanalitycznych. Jej artykuły odznaczają się rzadkim połączeniem przenikliwej klarowności, wyobraźni oraz dużej wrażliwości, z jaką traktuje przeżycia pacjentów, włącznie z ich najgłębszymi i naj- bardziej psychotycznymi lękami. Wniosła duży wkład w rozwój naj- bardziej aktualnych zainteresowań psychoanalityków oraz w posze- rzenie wielu obszarów psychoanalizy dotyczących organizacji osobowości, superego (zarówno nieprawidłowego, jak prawidłowego), kompleksu Edypa, psychicznego schronienia i techniki pracy analitycznej.

  […] Jej prace łączy nie tyle tematyka, która jest bardzo różnorodna, ile leżące u ich podstaw rzeczywiste zainteresowanie. Dotyczy ono także ograniczeń psychicznych pacjenta i analityka oraz natury rzeczywistości psychicznej i subiektywności. […] Wielokrotnie próbowała odkryć przyczyny impasów w analizie, czego skutkiem było częste pojawianie się nowych i oryginalnych kierunków myślenia.

  Richard Rusbridger z Wprowadzenia

  Spis treści


  Wstęp 11
  Wprowadzenie 13

  Część I
  Artykuły

  1. Nieobecny obiekt ...33
  2. Wieczny pacjent ...48
  3. Kliniczne badanie organizacji obronnej ...53
  4. Esej upamiętniający teorię myślenia W. R. Biona ...74
  5. O słowach i przepracowaniu .90
  6. Identyfikacja trzyipółletniego chłopca z melancholią pierwotnego obiektu ...107
  7. Niewidoczny kompleks Edypa ...120
  8. Widzenie z emocjami i nadawaniem znaczenia ...139
  9. Czy można analizować kłamcę? ...147
  10. Enklawy i wypady ...164
  11. Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie ...179
  12. Czym jest fakt kliniczny? ...196
  13. Relacje z superego ...212
  14. Marzenia senne i brak marzeń sennych ...229
  15. Identyfikacja projekcyjna z Frankensteinem: kilka pytań o granice możliwości psychicznych ...241
  16. Czyj jest Bion? ...256
  17. Więzi umysłowe ...264
  18. Wtargnięcia ...276
  19. O wdzięczności ...292
  20. Gdzie jest tutaj? Kiedy jest teraz? ...307


  Część II
  Recenzje

  21. Melanie Klein: jej świat i praca ...323
  22. Herbet Rosenfeld ...335
  23. Wilfred Bion ...339
  24. André Green ...346

  Bibliografia ...352
  Indeks haseł ...363
  Indeks nazwisk ...369