ZMIERZCH ŻYCIA
Depresja i demencja wieku podeszłego w ujęciu psychoanalitycznym

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 79,00 zł 69,90 zł

  Oprawa twarda

  Liczba stron: 405

  Rok wydania: 2021

  Spis treści

  Przedmowa redaktorki serii (Margot Waddell)
  O redaktorce i autorach
  Wstęp
  Wprowadzenie

  Część I Zarys ogólny: przeszłość oraz teraźniejszość
  1 Zmiany w myśleniu psychoanalitycznym oraz podejściu i usługach terapeutycznych (Rachael Davenhill)

  Część II Głównie o depresji
  2 Metapsychologia depresji (Cyril Couve)
  3 Diagnoza (Rachael Davenhill)
  4 Psychoterapia indywidualna (Rachael Davenhill)
  5 Psychoterapia par – odrębność czy separacja? Opis pracy z małżeństwem wkraczającym w jesień życia (Anne Amos i Andrew Balfour)
  6 „Tragiczno-komiczno-historyczno-sielankowe” – grupy i terapia grupowa osób w trzecim wieku (Caroline Garland)
  7 Przeżywanie choroby – odrodzenie analizy w procesie rekonwalescencji (Ronald Markillie)

  Część III Obserwacja i konsultacja
  8 Obserwacja psychodynamiczna a wiek podeszły (Rachael Davenhill, Andrew Balfou, Margaret Rustin)
  9 Konsultacja w działaniu (Maxine Dennis, David Armstrong)
  10 Tam, gdzie nie chadzają anioły – idealizm, zwątpienie oraz blokady mentalne w pracy pielęgniarki (Anna Dartington)

  Część IV Głównie o demencji
  11 Wewnętrzne przymierze – relacje między początkiem a zmierzchem życia (Margot Waddell)
  12 Erynie nie chcą rozejmu – problemy z pomieszczaniem w opiece nad osobami z demencją oraz ich opiekunami (Rachael Davenhill)
  13 Fakty, fenomenologia oraz psychoanalityczny wkład w opiekę nad osobami cierpiącymi na demencję (Andrew Balfour)
  14 Różowa wstążka (A.S. Byatt)
  15 Opieka nad krewnym chorym na demencję – kto tak naprawdę cierpi? (Heather Wood)
  16 Mój zdradziecki umysł – podróż w głąb choroby (Alzheimera Anna Dartington i Rebekah Pratt)
  17a poprzez sztukę – późne malarstwo Williama Utermohlena (Patrice Polinii)

   

  Zmierzch życia to zbiór artykułów poświęconych emocjonalnym problemom ludzi starszych i pracy z nimi. Autorzy związani są z londyńską Kliniką Tavistock, książka wpisuje się więc w wieloletnią tradycję prowadzonej tam pracy na rzecz psychicznej oraz emocjonalnej kondycji tej grupy wiekowej.

  „W książce perspektywę psychoanalityczną zastosowano w odniesieniu do obszarów, którym na przestrzeni lat nie poświęcono zbyt wiele uwagi. Dwie części – «Głównie o depresji» oraz «Głównie o demencji» – zawierają relacje z pracy o charakterze klinicznym, konsultacyjnym czy superwizyjnym, prowadzonej w formie spotkań indywidualnych, z parami, grupami, a także z instytucjami.

  W obu częściach wrażliwość i wiedzę psychoanalityczną wykorzystano do analizy tych aspektów funkcjonowania ludzkiego umysłu, które uznaje się na ogół za najmniej przejrzyste i najbardziej oporne na leczenia, lokujące się więc poza obszarem zainteresowaniem tradycyjnie pojmowanej myśli psychodynamicznej.

  Zakres poruszanych tematów oraz wnikliwość prac zawartych w niniejszym tomie zasługują na uznanie. W wymiarze politycznym autorzy nie boją się piętnować skandalicznych deficytów odpowiedniej opieki psychologicznej dla tej grupy wiekowej. Pod kątem psychoanalitycznym teksty wiele wnoszą i pozostają przystępne zarówno w opisie kluczowych psychologicznych mechanizmów, jak również metody polegającej na połączeniu obserwacji i refleksji, tak ważnej w tego rodzaju pracy. Wszyscy autorzy wykazują się niezwykłym wglądem oraz empatią wobec klinicystów, fachowców i opiekunów, o których piszą.

  Co nietypowe, uwzględniono także innego rodzaju relacje na temat pogarszania się stanu mentalnego: jedną fikcyjną (opowiadanie autorstwa A.S. Byatt), jedną omawiającą dzieła malarskie, a także dwie pierwszoosobowe, dokumentujące kolejno następstwa poważnej fizycznej choroby oraz Alzheimera.

  Autorzy pozostałych rozdziałów – z jednym wyjątkiem są to członkowie personelu Kliniki Tavistock – badają różnorakie wyzwania psychiczne i emocjonalne towarzyszące zmierzchowi życia. Zwracają uwagę na delikatną naturę zależności między zasobami wewnętrznymi a bodźcami zewnętrznymi, a także na intensywniejsze odczucia – wściekłość, rozpacz, strach, porzucenie – nieuchronnie wzbudzane zarówno w pracownikach, jak i chorych. Mimo to książka pozostaje opracowaniem praktycznym, a przy tym napisanym z wrażliwością oraz niosącym nadzieję.”

  Margot Waddell, Słowo wstępne redaktorki seri