NIEŚWIADOMOŚĆ W ŻYCIU SPOŁECZNYM I POLITYCZNYM

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 79,00 zł 69,90 zł

  Oprawa: twarda
  Format:
  Liczba stron: 352
  Rok wydania: 2021

  Spis treści

  Pozwolenia

  Podziękowania

  O autorach

  Słowo wstępne

  Wprowadzenie

  1 Gdzie się podziali wszyscy dorośli? - Philip Stokoe

  2 Umysł demokratyczny - Christopher Bollas

  3 Jak rozumieć prawicowy populizm - Michael Rustin

  4 Europa w straszliwych latach – dynamika odmienności i uprzedzeń - Jonathan Sklar

  5 Neoliberalizm jest szkodliwy dla zdrowia psychicznego - David Bell

  6 Tolerowanie obcych - Roger Kennedy

  7 Zapalna identyfikacja projekcyjna w fundamentalistycznym terroryzmie religijnym i ekonomicznym - David Morgan

  8 Psychoanaliza i relacje palestyńsko-izraelskie – osobisty punkt widzenia - M. Fakhry Davids

  9 Psychoanaliza i feminizm – podejście współczesne - Ruth McCall

  10 Refleksja czy działanie – góra z górą się nie zejdzie - Robert D. Hinshelwood

  11 „Trzymajmy się razem” mit polityki zaciskania pasa - Renée Danziger

  12 Psychopolityka dekownika - Josh Cohen

  13 Kryzys klimatyczny – wymiar moralny - Sally Weintrobe

  14 Opieka nad trudnymi dziećmi – psychoanaliza, polityka społeczna i „sektor socjalny” - Steven Groarke

   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Ta doskonała książka to lektura obowiązkowa dla analityków oraz czytelników pragnących zrozumieć nasz niespokojny świat współczesny. Jej redaktor, David Morgan, pisze, że powstała ona na podstawie cyklu seminariów zatytułowanych „Umysł polityczny”, prowadzonych w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym od roku 2015. Sukces tego przedsięwzięcia napawa nadzieją. […]

  Autorzy kolejnych rozdziałów analizują między innymi takie tematy jak demokratyczny stan umysłu, fanatyzm, prawicowy populizm, neoliberalizm czy terroryzm. Znajdziemy w tym tomie także teksty poświęcone perspektywie feministycznej oraz moralnym wymiarom zmian klimatycznych.

  Jak dowodzi tytuł, głównym zadaniem przyświecającym autorom niniejszego tomu była próba szukania nieświadomych wymiarów wspomnianych zjawisk. Udało się zrealizować ten cel, a tym samym podważyć przekonanie dominujące nie tylko w psychoanalizie, ale także w całym społeczeństwie – że osoby zainteresowane polityką zasługują, w najlepszym przypadku, na nieufność.

  Dr Virginia Ungar - Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Psychoanalitycznego

   

  Nie odbieram religii i filozofii ich głębokiej mądrości, ale moim zdaniem psychoanaliza wnosi unikalny wkład, a mianowicie podejmuje próby zrozumienia mechanizmów nieświadomych i powiązań tych nieznanych wpływów z podejmowanymi przez nas działaniami. […]

  Jeżeli mamy uczyć się na podstawie historii zamiast być skazanymi na wieczne jej powtarzanie, musimy zrozumieć, co zmusza nas do ciągłego ponawiania destrukcyjnych poczynań, które mogą doprowadzić do naszego upadku. Możliwość zrozumienia nieświadomych motywów uznaję za osiągnięcie ewolucyjne i rewolucyjne. Może ono zawrócić ludzkość z drogi wiodącej do nieuchronnego zatracenia, tak przekonująco opisanej przez Freuda, na którą stale wkraczamy i nią podążamy.

  David Morgan (Wprowadzenie)