NARCYZM
Nowa teoria

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 60,00 zł 49,90 zł

  Przedmowa: James S. Grotstein
  Przekład: Marta Lipińska
  Oprawa: twarda
  Format: 150 x227 mm
  Liczba stron: 176
  Rok wydania: 2021

  Każdy, kto jest zainteresowany współczesną psychoanalizą, powinien przeczytać tę książkę! Neville Symington przedstawia w niej – zarówno od strony teoretycznej, jak i klinicznej – własne koncepcje dotyczące natury narcyzmu. Myślę, że Melanie Klein, którą niezbyt przekonywała Freudowska koncepcja pierwotnego narcyzmu, doceniłaby podejście Symingtona odnoszące się do relacji z wewnętrznymi obiektami, a w szczególności – do odrzucenia tych relacji. Symington uważa, iż tak rozumiany narcyzm leży u podstaw wszelkiej psychopatologii. Swój wywód ilustruje przykładami zaczerpniętymi z Anny Kareniny Tołstoja oraz licznymi winietami z własnej praktyki klinicznej.

  William Gillespie


  Neville Symington skupia się na wielokrotnie podejmowanym temacie narcyzmu, oferując nam świeże spojrzenie oparte na wieloletnich doświadczeniach klinicznych w pracy z pacjentami narcystycznymi. W swoich rozważaniach obiera niezwykłą, a zarazem pouczającą perspektywę. Rozpatruje stan narcystyczny nie tylko w kontekście znanej teorii Kleinowskiej, ale też w kategoriach koncepcji Fairbairna, Winnicotta, Balinta i Kohuta podkreślających rolę traumy-deficytu, a także z unikalnej perspektywy dogłębnej ontologicznej niepewności. Choć autor wywodzi się z brytyjskiej szkoły niezależnej, to przedstawia uniwersalne spojrzenie na narcyzm, przyjmując punkt widzenia, który moglibyśmy dzisiaj określić jako egzystencjalny.

  James S. Grotstein, z Przedmowy


  SPIS TREŚCI

  Przedmowa
  Słowo wstępne
  Wprowadzenie Rozdział 1. Przygotowanie do dyskusji

  Rozdział 2. Złożone self
  Rozdział 3. Narcystyczny wybór
  Rozdział 4. Intencjonalność self
  Rozdział 5. Erotyzacja self
  Rozdział 6. Fenomenologia narcyzmu
  Rozdział 7. Związek między traumą i wyborem narcystycznym
  Rozdział 8. Odwrócenie narcyzmu
  Rozdział 9. Prezentowana teoria a inne koncepcje psychoanalityczne
  Rozdział 10. Wpływ narcyzmu na charakter

  Bibliografia
  Indeks haseł
  Indeks nazwisk