PROCESY DOJRZEWANIA I SPRZYJAJĄCE ŚRODOWISKO
Badania nad teorią rozwoju emocjonalnego

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 67,00 zł 55,90 zł

  Przekład: Anna Czownicka
  Oprawa: twarda
  Format: 155x270 mm
  Liczba stron: 336
  Rok wydania: 2018
  ISBN: 978-83-937304-9-0

   

  Książka wydana przy wsparciu THE WINNICOTT TRUST
  oraz we współpracy z POLSKIM TOWARZYSTWEM PSYCHOANALITYCZNYM

   

  „Zależność we wczesnym niemowlęctwie jest faktem; w przedstawionych tu pracach próbuję więc problem zależności wprowadzić bezpośrednio do teorii rozwoju osobowości. Powstawanie ego wiąże się z początku z niemal absolutną zależnością od wspierającego niemowlę ego postaci macierzyńskiej i wrażliwie stopniowanego przez nią niedostosowania, co stanowi element tego, co nazwałem „wystarczająco dobrą opieką macierzyńską”.

  Jednym z aspektów zaburzeń powstawania ego z powodu braków środowiskowych jest dysocjacja, którą w przypadkach z pogranicza można rozumieć w kategoriach prawdziwego i fałszywego self. Zagadnienie to opracowałem na swój własny sposób, uwzględniając przejawy tej dysocjacji u osób zdrowych i w zdrowym życiu,  jak również badając patologię tego stanu”.

  Z Wprowadzenia

   

  Donald W. Winnicott (1896–1971) – pediatra i psychoanalityk, stał się znany dzięki swoim pracom dotyczącym matek, niemowląt i ich wzajemnej relacji.

  Wiele wprowadzonych przez niego pojęć, na przykład: wystarczająco dobra matka, sprzyjające otoczenie, trzymanie, prawdziwe i fałszywe self czy obiekt przejściowy, jest używanych także poza obszarem psychoanalizy.

  Winnicott wniósł tak wiele do naszego rozumienia ludzkiego rozwoju, że jego książki nadal są czytane znajdując gorących zwolenników oraz wywołując spory.

   

  Spis treści

  Nota od wydawcy . . . 7
  Wprowadzenie. . . 9
  Podziękowania . . . 11

  Część pierwsza
  Artykuły na temat rozwoju

  1. Psychoanaliza a poczucie winy (1958) . . . 15
  2. Zdolność do bycia samemu (1958). . . 32
  3. Teoria relacji rodzic – niemowlę (1960). . . 42
  4. Integracja ego w rozwoju dziecka (1962). . . 65
  5. Opieka nad dzieckiem w stanie zdrowia i w kryzysie (1962). . . 74
  6. Rozwój zdolności do troski (1963) . . . 85
  7. Rozwój jednostki od zależności ku niezależności (1963) . . . 97
  8. Moralność i edukacja (1963) . . . 109

  Część druga
  Teoria i technika

  1. Wkład bezpośredniej obserwacji dziecka do psychoanalizy (1957)  . . . 127
  2. Analiza dzieci w okresie utajenia (1958) . . . 134
  3. Klasyfikacja: czy psychoanaliza ma własny wkład do klasyfikacji psychiatrycznej? (1959–1964) . . . 145
  4. Zniekształcenie ego rozumiane w kategoriach prawdziwego i fałszywego self (1960) . . . 165
  5. Sznurek: metoda komunikacji (1960). . . 182
  6. Przeciwprzeniesienie (1960). . . 188
  7. Cele terapii psychoanalitycznej (1962). . . 197
  8. Osobisty pogląd na wkład Melanie Klein (1962). . . 202
  9. Komunikowanie i niekomunikowanie jako punkt wyjścia do analizy pewnych przeciwieństw (1963). . . 213
  10. Szkolenie w zakresie psychiatrii dziecięcej (1963) . . . 231
  11. Psychoterapia zaburzeń charakteru (1963). . . 243
  12. Chory psychicznie wśród twoich podopiecznych (1963) . . . 260
  13. Zaburzenie psychiatryczne z perspektywy wczesnodziecięcych procesów dojrzewania (1963) . . .276
  14. Opieka szpitalna jako wsparcie intensywnej psychoterapii w okresie dorastania (1963). . . 291
  15. Zależność w opiece nad niemowlęciem, opiece nad dzieckiem i settingu psychoanalitycznym (1963) . . . 300

  Bibliografia I: Książki i artykuły źródłowe. . . 313
  Bibliografia II: Lista publikacji autora sporządzona przez wydawcę (1926–1964). . . 316

  Indeks rzeczowy . . . 327
  Indeks nazwisk . . . 336