PODSTAWY TERAPII PSYCHOANALITYCZNEJ. Teoria i praktyka

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 42,00 zł 36,90 zł

  Wydawnictwo: Imago
  Oprawa: miękka
  Format: 150 x227 mm
  Liczba stron: 200
  Rok wydania: 2012
  ISBN 978-83-930054-7-5

  Minęło 110 lat od narodzin psychoanalizy, która dała początek systematycznym studiom nad ludzką psychiką, w tym również nad motywami i konsekwencjami ludzkich zachowań. Przez cały ten okres inspirowała ona kolejne pokolenia psychoanalityków, którzy przyczyniali się do dalszego jej rozwoju. Przeniknęła również do życia codziennego i do kultury masowej,między innymi do literatury, teatru i filmu,w nierozerwalny sposób kształtując kulturę XX wieku. Mam zamiar przedstawić tu tylko niewielki fragment tej rozległej wiedzy.

  Pierwsza część książki poświęcona jest definicji samej psychoanalizy i stosowanych w niej podstawowych terminów teoretycznych; wyjaśniam w niej sposób funkcjonowania psychiki i opisuję emocjonalno-poznawczy rozwój człowieka od momentu narodzin do osiągnięcia dojrzałości. Wszystko to jest ilustrowane przykładami z życia codziennego.
  Druga część to opis procesu terapeutycznego, począwszy od pierwszego spotkania i stopniowego rozwoju sojuszu terapeutycznego, poprzez opis oporu, który towarzyszy każdej sesji terapeutycznej, zjawisk przeniesienia i przeciwprzeniesienia aż po rolę marzeń sennych. Cały materiał jest bogato ilustrowany przykładami klinicznymi. Ostatni rozdział poświęciłam zarysowaniu współczesnych teorii psychoanalitycznych.

  Książka jest efektem moich nowojorskich doświadczeń: treningu psychoanalitycznego, superwizji, wieloletniej pracy z pacjentami i seminariów z psychoterapii psychoanalitycznej, które prowadziłam. Za podstawę przedstawionej koncepcji posłużyło mi klasyczne podejście psychoanalityczne, uzupełnione o psychologię ego i elementy teorii relacji z obiektem.

  Opisy przypadków zaczerpnęłam z własnych doświadczeń klinicznych. Zachowując anonimowość pacjentów, podałam jednak informacje o ich polskim lub amerykańskim pochodzeniu.

  Pierwsze wydanie tej książki ukazało się w 2002 r. w Wydawnictwie Jacek Santorski & Co pod tytułem: Nauczyć się kochać. Terapia psychoanalityczna w teorii i praktyce


  Spis treści

  Wstęp

  Część pierwsza
  Teoria psychoanalizy i nasze codzienne funkcjonowanie

  Rozdział 1. Definicja i podstawowe pojęcia
  Rozdział 2. Modele funkcjonowania psychiki
  Rozdział 3. Początki rozwoju poznawczo-emocjonalnego
  Rozdział 4. Fazy rozwoju psychoseksualnego
  Rozdział 5. Ego i jego funkcje
  Rozdział 6. Charakter

  Część druga
  Proces terapeutyczny

  Rozdział 7. Konsultacja i reguły terapii psychoanalitycznej
  Rozdział 8. Sojusz terapeutyczny i jego znaczenie
  Rozdział 9. Przeniesienie
  Rozdział 10. Opór
  Rozdział 11. Analiza i reguły pracy nad przeniesieniem
  Rozdział 12. Przeciwprzeniesienie
  Rozdział 13. Marzenia senne