PRZYWIĄZANIE

 • Dodaj recenzję:
  • Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN
  • Autor: Bowlby John
  • Dostępność: wysyłamy w 3-4 dni
  • szt.
  • 69,00 zł 62,90 zł

  Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
  Format: 14.2x20.3cm
  Ilość stron: 448
  Rok wydania: 2016
  ISBN: 978-83-01-15119-5

  Przywiązanie to pierwszy tom klasycznej trylogii Johna Bowlby'ego - Attachment, Separation, Loss. Omawia oryginalną, klasyczną już teorię przywiązania, wyjaśniającą jak relacje dziecka z osobami znaczącymi w najwcześniejszym okresie życia wpływają na jego dalsze funkcjonowanie psychiczne i społeczne. Autor, odwołując się do psychoanalizy, etologii oraz teorii systemów i nauk o zachowaniu, wyjaśnia genezę, mechanizmy tego zjawiska, jego założenia i konsekwencje. Przywiązanie, rozumiane jako pierwotna potrzeba nawiązania więzi emocjonalnej, umożliwia, zdaniem Bowlby'ego, wytworzenie trwałej więzi emocjonalnej, a tym samym staje się podstawą pierwszych relacji społecznych.

  Autor opisuje jak dziecko przechodzi w trakcie rozwoju przez kolejne fazy przywiązania do matki (lub osoby opiekującej się nim) oraz wskaźniki świadczące o jego rozwoju, np. przywieranie do ciała matki, stałe wodzenie wzrokiem za matką, reakcja ogólnego ożywienia na widok matki. Pokazuje także jak w trakcie formowania się przywiązania, dziecko tworzy wewnętrzne standardy dotyczące matki (model) jako obiektu zapewniającego bezpieczeństwo, ciepło i intymność, znajdując w tym "satysfakcję i przyjemność".

  Rezultatem tych najwcześniejszych kontaktów jest styl przywiązania (ufny, lękowo-unikający, ambiwalentny), ważący istotnie na jakości funkcjonowania społecznego w późniejszych fazach życia.

  John Bowlby zdobył wykształcenie jako psychiatra i psychoanalityk dziecięcy, jednak w swojej pracy przekroczył granice obu tych dziedzin, wnosząc nowe pojęcie do psychologii rozwojowej – pojęcie przywiązania. Obserwacje dzieci oddzielonych od rodziców pozwoliły mu ustalić ponad wszelką wątpliwość rolę traumy środowiskowej jako przyczyny powstawania nerwic i zaburzeń charakteru. Deprywacja macierzyńska, znaczenie więzi łączących rodziców i dzieci, fazy żałoby – dziś te pojęcia zaczerpnięte z prac Johna Bowlby’ego są powszechnie znane.
  Teoria przywiązania stała się odrębną dyscypliną, zawdzięczającą wiele psychoanalizie, ale powiązaną także z etologią, teorią systemów i psychologią poznawczą oraz wnoszącą wiele nowego zarówno do pediatrii, opieki społecznej, terapii rodzinnych i poznawczych, jak i do samej psychoanalizy.