PERFEKCJONIZM KLINICZNY
Konceptualizacja i leczenie

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 109,90 zł 94,90 zł
  Oprawa: Twarda
  Format: 16.5x23.5cm
  Liczba stron: 256
  Wydanie: 1
  Rok wydania: 2024

   

   

  Perfekcjonizm kliniczny odgrywa istotną rolę w rozwoju oraz w przebiegu wielu zaburzeń i problemów psychicznych – jako czynnik predysponujący do nich i czynnik je podtrzymujący – w tym zaburzeń emocjonalnych, odżywiania i obsesyjno-kompulsyjnych, myśli samobójczych czy prokrastynacji. Ponieważ rzutuje na efekty psychoterapii, jak również na budowanie przymierza terapeutycznego, bardzo ważne jest jego rozpoznanie i wdrożenie odpowiednich strategii w celu zapewnienia skuteczności procesu psychoterapeutycznego.
  Niniejsza książka to praktyczny przewodnik dla specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego, który zawiera przegląd różnorodnych teorii ujmujących perfekcjonizm jako zjawisko wielowymiarowe i prezentuje wynikające z tych teorii rozwiązania kliniczne.

  Opierając się na wynikach najnowszych badań naukowych i na własnym doświadczeniu klinicznym, autorzy szczegółowo opisują konceptualizację przypadku, planowanie i przebieg terapii oraz zalecane interwencje terapeutyczne. Książka stanowi nieocenione źródło wiedzy dla psychoterapeutów pracujących z osobami, które zmagają się z problemami i zaburzeniami powiązanymi z perfekcjonizmem.  […] osadzenie perfekcjonizmu w psychopatologii konkretnych zaburzeń oraz sugestie dotyczące jego miejsca w konceptualizacji typowych problemów osób cierpiących na te zaburzenia stanowią o wartości niniejszej książki. Nie jest to poradnik (jakich wiele na rynku), ale kompleksowy podręcznik dla psychoterapeutów napisany przez klinicystów i autorów interwencji terapeutycznych skoncentrowanych na perfekcjonizmie.

  Agnieszka Popiel
  profesor Uniwersytetu SWPS
  Centrum Badań Klinicznych i Doskonalenia Psychoterapii USWPS

   

  „Perfekcjonizm kliniczny” pod redakcją prof. Eduarda Keegana to kompendium aktualnej wiedzy o perfekcjonizmie. W ostatnich latach coraz większa liczba badań wskazuje na transdiagnostyczny charakter perfekcjonizmu, który jest rozpoznawany w wielu zaburzeniach i problemach psychicznych jako proces je podtrzymujący i/lub napędzający. Z tego powodu psychoterapeuci poszukują stosownych informacji i sposobów pracy w tym obszarze. Niniejsza książka odpowiada na ich potrzeby. Zawiera rzetelne wiadomości na temat perfekcjonizmu w różnych obszarach problemowych, konkretne metody pracy z nim i wskazówki co do ujęcia go w planie terapii. Jest napisana w przystępny sposób, a podział na rozdziały poświęcone różnym diagnozom pomaga szybko odnaleźć informacje niezbędne do skutecznego planowania oddziaływań psychoterapeutycznych, co sprawia, że jej lektura jest łatwa i przyjemna. To książka przygotowana przez specjalistów dla specjalistów, która w idealny sposób odpowiada na ich potrzeby.

  Agnieszka Wroczyńska
  psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, superwizorka Polskiego Towarzystwa
  Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Poradnia CBT

   

  Eduardo Keegan – absolwent psychologii na Uniwersytecie w Buenos Aires, gdzie uzyskał także tytuł doktora. Profesor zwyczajny w Katedrze Psychologii Klinicznej i Psychoterapii oraz w Katedrze Psychologii Poznawczo-Behawioralnej na Wydziale Psychologii, jak również kierownik specjalizacji z psychologii klinicznej i terapii poznawczo-behawioralnej na tejże uczelni.

   

  SPIS TREŚCI

  O autorach
  Przedmowa do wydania polskiego. Perfekcyjny brak doskonałości - Agnieszka Popiel
  Wstęp

  Rozdział 1
  Wprowadzenie do zagadnienia perfekcjonizmu i jego leczenia 
  Rozdział 2
  Perfekcjonizm a zaburzenia emocjonalne 
  Rozdział 3
  Perfekcjonizm w zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych 
  Rozdział 4
  Perfekcjonizm a zaburzenie stresowe pourazowe 
  Rozdział 5
  W poszukiwaniu idealnego ciała: perfekcjonizm a zaburzenia odżywiania 
  Rozdział 6
  Perfekcjonizm a autyzm w wieku dorosłym 
  Rozdział 7
  Perfekcjonizm nieadaptacyjny, samokrytycyzm i ruminowanie 
  Rozdział 8
  Prokrastynacja jako częsty korelat perfekcjonizmu 
  Rozdział 9
  Perfekcjonizm a przewlekły ból pierwotny 
  Rozdział 10
  Perfekcjonizm a wypalenie zawodowe 
  Rozdział 11
  Poznawczo-behawioralny model terapii perfekcjonizmu Sarah J. Egan i współpracowników 
  Rozdział 12
  Przykład kliniczny: konceptualizacja przypadku i interwencje poznawczo-behawioralne 

  Aneks
  Almost Perfect Scale – Revised
  Indeks osobowy
  Indeks rzeczow