DIAGNOZA I TERAPIA LOGOPEDYCZNA MAŁEGO DZIECKA Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 89,90 zł 78,90 zł
  Oprawa: Miękka
  Format: 16.5x23.5cm
  Liczba stron: 496
  Rok wydania: 2021

  „Książka jest wynikiem współpracy różnych specjalistów: głównie logopedów, ale także psychologów, pedagogów specjalnych i lekarzy. Są oni nie tylko badaczami zaburzenia ze spektrum autyzmu, ale także praktykami (diagnostami i terapeutami), którzy na co dzień pracują z dziećmi z zaburzeniami o różnym patomechanizmie.

  W publikacji opisano dostępne na polskim rynku narzędzia (w tym również autorskie), które można wykorzystywać podczas diagnozowania logopedycznego. Recenzowana praca w sposób kompleksowy porusza problematykę diagnozowania trudności w obszarze komunikacji oraz wspierania rozwoju w tym zakresie u małych dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ang. autism spectrum disorders, ASD). Na polskim rynku wydawniczym problematyka ta jest wciąż reprezentowana w niewielkim, niewystarczającym stopniu.

  (...) Biorąc pod uwagę rolę diagnozy i terapii logopedycznej we wspieraniu osób z ASD, należy tę rozbudowaną, wielowątkową, przygotowaną z dużą erudycją i znajomością rzeczy propozycję wydawniczą powitać z uznaniem i radością. (...) Z książki będą mogli skorzystać przede wszystkim logopedzi, ale także wielu innych profesjonalistów pracujących z dziećmi z ASD” – z recenzji prof. dr hab. Ewy Pisuli.