KLINICZNA PSYCHOLOGIA SĄDOWA

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 149,00 zł 129,90 zł
  Oprawa: Miękka
  Format: 16.5x23.5cm
  Liczba stron: 1053
  Wydanie: 1
  Rok wydania: 2020

  Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy tak kompleksowy podręcznik klinicznej psychologii sądowej, rozumianej jako aplikacyjna subdyscyplina psychologii zajmująca się zagadnieniami klinicznymi występującymi w kontekstach prawnych.
  Publikacja stanowi kompendium wiedzy na temat:
  • związków psychologii i prawa, a zwłaszcza roli psychologa i psychologii w procesie stosowania prawa;
  • zachowania człowieka w aspekcie jego trójpoziomowej organizacji (biologicznej, społeczno-kulturowej i psychologicznej), a także psychologii zaburzeń zachowania u osób dorosłych oraz zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży;
  • standardów i modeli diagnozy psychologicznej w psychologii sądowej, kompetencji psychologa-biegłego sądowego oraz etycznych zasad postępowania psychologa sądowego jako praktyka i badacza;
  • procesów i mechanizmów motywacyjnych dorosłych sprawców przestępstw;
  • klinicznych wymiarów funkcjonowania świadków w procesie składnia zeznań;
  • psychologicznego funkcjonowania nieletnich;
  • możliwości wykorzystania klinicznej psychologii sądowej w obszarze prawa rodzinnego i cywilnego;
  • form pomocy psychologicznej udzielanej osobom (ofiarom, sprawcom, małżonkom) uwikłanym w sprawy sądowe.
  Praca ma charakter zarówno wieloaspektowy jak i kompletny. Ujęcie wszelkich klinicznych aspektów psychologii sądowej w jednej pozycji wydawniczej jest bezcenne, zarówno dla praktyków psychologów sądowych, jak i osób zajmujących się naukowym wymiarem wspomnianego działu psychologii.
  Z recenzji prof. dr. hab. Józefa K. Gierowskiego