DIAGNOZA W RESOCJALIZACJI
Obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 59,00 zł 52,90 zł
  Oprawa: Miękka
  Format: 16.5x24.0cm
  Liczba stron: 342
  Wydanie: 1
  Rok wydania: 2020

  Książka prezentuje główne stanowiska teoretyczne i problemy praktyczne w postępowaniu diagnostycznym. Formułuje podstawowe założenia metodologiczne procesu diagnozowania w resocjalizacji, wraz z opisem modeli diagnozowania, specyficznych trudności, dylematów i zasad diagnozowania w przypadku tzw. „zjawisk trudnych”. Przedstawia podstawowy warsztat diagnostyczny pedagogiki resocjalizacyjnej z określeniem metod, technik i narzędzi diagnostycznych oraz zasad ich stosowania.

  Podręcznik przeznaczony jest dla wykładowców i studentów kierunków pedagogicznych, głównie resocjalizacji, a także psychologii oraz innych dyscyplin pokrewnych. Niezbędny dla pedagogów i psychologów zajmujących się zawodowo diagnozą psychopedagogiczną i resocjalizacyjną.

  Dzieło (...) ogarnia stan wiedzy o diagnozie i diagnozowaniu w resocjalizacji. Wydaje się ono być znaczącym wkładem w rozwój polskiej diagnostyki resocjalizacyjnej, w jej usystematyzowanie, ujednolicenie teoretyczne i metodyczne. A zatem ma także wybitne walory dydaktyczne i może z pożytkiem służyć wszystkim zainteresowanym problematyką opieki, wychowania, terapii, pomocy społecznej i resocjalizacji aktualnej i potencjalnej – z recenzji prof. Lesława Pytki.