CIAŁO PAMIĘTA, T. 1
Psychofizjologia traumy i terapia osób po urazie psychicznym

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 49,35 zł 46,90 zł

  Oprawa: miękka
  Format: B5
  Liczba stron: 232
  Rok wydania: 2014
  ISBN: 978-83-233-3733-1

   

  Uważa się obecnie, że osoby po przebytej traumie zachowują utajoną pamięć traumatycznych zdarzeń w swoich mózgach i ciałach. Pamięć ta często wyraża się w objawach zespołu stresu pourazowego – koszmarach, flashbackach, reakcjach przestrachu i zachowaniach dysocjacyjnych. W gruncie rzeczy ciało takiej osoby nie pozwala o sobie zapomnieć.

  Zmniejszając przepaść między teorią naukową a praktyką kliniczną oraz między terapią werbalną a terapią ciała, Rothschild przedstawia zasady i techniki pracy z ciałem, które nie wymagają dotyku. Mając na względzie zastosowania kliniczne, gromadzi w jednym miejscu aktualną wiedzę na temat psychobiologii reakcji stresowej zarówno w trudnych sytuacjach codziennego życia, jak i podczas skrajnej i długotrwałej traumy. Dzięki temu klinicyści reprezentujący różne dyscypliny zyskują podstawę do poznania genezy objawów ich pacjentów i do uwzględnienia pracy z ciałem w swojej praktyce. Techniki somatyczne zostały tak dobrane, aby uczynić terapię traumy bezpieczniejszą przy jednoczesnym zwiększeniu integracji między umysłem a ciałem.

  Pełna zajmujących przykładów klinicznych książka Ciało pamięta ukazuje integrację ciała i umysłu w leczeniu zespołu stresu pourazowego. Jej lektura będzie interesująca dla klinicystów, badaczy, studentów i zwykłych czytelników.


  Chociaż dyscypliny zajmujące się zdrowiem psychicznym nadal dokonują ważnych odkryć w zakresie psychofizjologii urazu psychicznego, jest bardzo niewiele prac, które by omawiały znaczenie tych ustaleń dla leczenia osób po przebytej traumie. Książka Babette Rothschild z powodzeniem wypełnia tę lukę.

  Onno van der Hart, Ph.D.,  
  profesor psychologii klinicznej na Uniwersytecie w Utrechcie, Holandia   


  Jest to pierwsza publikacja, która w spójny sposób łączy z sobą teorię, badania i praktykę, umożliwiając osobom po przebytej traumie odzyskanie nadziei, powrót do równowagi i uniknięcie dolegliwości somatycznych wynikających z długotrwałego stresu traumatycznego.

  Charles R. Figley, Ph.D.,   
  dyrektor i profesor Instytutu Traumatologii na Stanowym Uniwersytecie Florydy, Stany Zjednoczone

  Babette Rothschild, M.S.W., L.C.S.W., pracuje jako klinicystka od 35 lat. Jest autorką i redaktorką cenionych książek na temat leczenia następstw traumy i pokrewnych zagadnień. Po ośmioletnim pobycie w Danii, gdzie studiowała i pracowała, wróciła do rodzinnego Los Angeles i obecnie nadal pisze, prowadzi superwizje i naucza, realizując jednocześnie wymagający harmonogram międzynarodowych wykładów, szkoleń i konsultacji.

  SPIS TREŚCI

  Podziękowania  9
  Wprowadzenie  11
  O budowaniu mostów  11
  Praca z ciałem nie wymaga dotyku  14
  Spór o fałszywą pamięć  15
  Układ książki  16
  Zastrzeżenie  16

  CZĘŚĆ I: TEORIA

  1. Zespół stresu pourazowego (PTSD) – wpływ traumy na ciało i umysł  21
  Charlie i pies, część I 22
  Objawy PTSD  24
  Różnice między stresem, stresem traumatycznym, stresem pourazowym (PTS) a zespołem stresu pourazowego (PTSD)  27
  Przeżycie a układ nerwowy  27
  Reakcja obronna na zapamiętane zagrożenie 32
  Dysocjacja, znieruchomienie a PTSD  33
  Następstwa urazu psychicznego i PTSD  34

  2. Rozwój, pamięć i mózg  35
  Rozwój mózgu  36
  Co to jest pamięć?  48

  3. Zrozumienie pamięci somatycznej  61
  Zmysłowe korzenie pamięci  62
  Charlie i pies, część II  70
  Autonomiczny układ nerwowy – nadmierne pobudzenie oraz odruchy walki, ucieczki i znieruchomienia  71
  Somatyczny układ nerwowy – mięśnie, ruch i pamięć kinestetyczna  76
  Emocje i ciało  82

  4. Sposoby wyrażania jeszcze niezapamiętanej traumy – dysocjacja i flashbacki  93
  Dysocjacja a ciało  94
  Flashbacki  98
  Podsumowanie  101

  CZĘŚĆ II: PRAKTYKA

  5. Przede wszystkim nie szkodzić  105
  O hamowaniu i przyśpieszaniu  107
  Diagnoza i ocena  108
  Rola relacji terapeutycznej w terapii osób po urazie psychicznym  110
  Bezpieczeństwo  116
  Rozwijanie i odkrywanie zasobów  118
  Oazy, kotwice i bezpieczne miejsce  123
  Znaczenie teorii  128
  Respektowanie różnic indywidualnych  130
  Dziesięć zasad bezpiecznego leczenia następstw traumy  130

  6. Ciało jako zasób  133
  Świadomość ciała  133
  Zaprzyjaźnianie się z doznaniami  140
  Ciało jako kotwica 141
  Ciało jako wskaźnik  143
  Ciało jako hamulec  150
  Ciało jako dziennik – rozumienie doznań  151
  Pamięć somatyczna jako zasób  154
  Wspomaganie terapii osób po urazie psychicznym poprzez pracę z ciałem  155

  7. Dodatkowe techniki somatyczne wykorzystywane w bezpiecznej terapii następstw traumy  165

  Podwójna świadomość  165
  Wzmacnianie mięśni – napięcie a rozluźnienie  172
  Granice fizyczne  177
  Kwestia dotyku między pacjentem a terapeutą  184
  Łagodzenie zakończenia sesji  187

  8. Pamięć somatyczna staje się osobistą historią  189
  Uwaga na złą drogę  191
  Oddzielenie przeszłości od chwili obecnej  195
  W pierwszej kolejności praca z bezpośrednimi następstwami traumy  196
  Budowanie mostu między pamięcią utajoną a pamięcią jawną  201
  Charlie i pies, ostatnia część  212

  Bibliografia  215
  Indeks  221