TERAPIA ZABAWĄ

 • Dodaj recenzję:
  • Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Autor: Landreth Garry L.
  • Dostępność: wysyłamy w 3-4 dni
  • szt.
  • 76,65 zł 70,50 zł
  Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
  Format: 15.5x23.0cm
  Liczba stron: 400
  Wydanie: 1
  Rok wydania: 2016
  ISBN: 978-83-233-4157-4

  Najnowsze badania wykazują skuteczność terapii zabawą w pracy z dziećmi z trudnymi zachowaniami, z zaburzeniami rozwojowymi, z niepełnosprawnościami, a także znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
  Garry L. Landreth nie tylko omawia rozwój terapii zabawą i przedstawia podstawowe badania poświęcone tej formie pracy z najmłodszymi, ale także szczegółowo i w przystępny sposób uczy, jak budować relacje z dzieckiem, tak aby mogło ono w pełni wyrażać i odkrywać swoje Ja poprzez zabawę w celu optymalnego wzrostu i rozwoju.

  W książce omówiono m. in. znaczenie zabawy w życiu dzieci, funkcje zabawy w procesie terapeutycznym, założenia zorientowanej na dziecko terapii zabawą, zasady dotyczące nawiązywania relacji z dziećmi, rolę terapeuty i rodziców w terapii zabawą. Terapeuci znajdą tutaj także szczegółowe wskazówki dotyczące organizacji pokoju zabaw oraz zalecanych zabawek i materiałów, sugestie, jak odnosić się do rodziców i jak wyjaśniać terapię zabawą oraz sugestie dotyczące reagowania na typowe problemy pojawiające się w pokoju zabaw.

  „Proces nawiązywania relacji z dzieckiem, które doświadcza możliwości bycia sobą, jest nie do opisania i można go poznać tylko w chwilach, kiedy rzeczywiście jesteśmy razem. Moim zamiarem było otworzyć drzwi do tego, jak dziecko przeżywa, eksploruje, poznaje i tworzy świat pełnego zachwytu, ekscytacji, radości, smutku oraz jaskrawych barw życia”.
  – Garry L. Landreth, fragment z Przedmowy

  „Terapia zabawą” to klasyka, a jednak tchnie nowością. Ta książka przypomina o tym, co najważniejsze - o szacunku , zrozumieniu, akceptacji. W świecie pełnym (stresujących) pytań „co powinno” dziecko i „jak to zrobić?”, pomaga nam zatrzymać się i zapytać samo dziecko: „kim jesteś?”. Lektura daje do myślenia. Dodatkowo przedstawia terapię zabawą w sposób uporządkowany i łatwy do wykorzystania we własnej praktyce. Polecam!
  dr Diana Senator

  Garry L. Landreth, Ed.D., LPC, RPT-S, jest profesorem Wydziału Poradnictwa, Rozwoju i Szkolnictwa wyższego na Uniwersytecie Północnego Teksasu. Jest założycielem Centrum Terapii Zabawą, największego ośrodka szkoleniowego w zakresie terapii zabawą na świecie i zdecydowanego lidera w badaniach nad procesem i skutecznością zorientowanej na dziecko terapii zabawą oraz terapii relacji dziecko-rodzic (CPRT). Opublikował ponad 150 artykułów, książek i filmów instruktażowych, a ponadto często uczestniczy jako prelegent w międzynarodowych konferencjach poświęconych terapii zabawą.

  Spis treści

  Przedmowa        
  Podziękowania        

  1.     Oto ja, Garry Landreth        
  Zasady nawiązywania relacji z dziećmi        
  Bibliografia        

  2.     Znaczenie zabawy        
  Funkcje zabawy        
  Dzieci komunikują się za pomocą zabawy        
  Zabawa w procesie terapeutycznym        
  Zabawa symboliczna        
  Stadia w procesie terapii zabawą        
  Zabawa dzieci przystosowanych i nieprzystosowanych        
  Bibliografia        

  3.     Historia i rozwój terapii zabawą        
  Terapia zabawą w psychoanalizie        
  Uwalniająca terapia zabawą        
  Relacyjna terapia zabawą        
  Niedyrektywna/zorientowana na dziecko terapia zabawą        
  Terapia zabawą w szkołach podstawowych        
  Towarzystwo Terapii Zabawą        
  Szkolenie uniwersyteckie        
  Centrum Terapii Zabawą        
  Terapia rodzicielska        
  Trendy w terapii zabawą        
  Bibliografia        

  4.     Spojrzenie na dzieci
  Zasady dotyczące nawiązywania relacji z dziećmi        
  Dzieci są odporne na przeciwności losu        
  Niektóre dzieci są jak popcorn, a niektóre jak melasa        
  Bibliografia        

  5.     Zorientowana na dziecko terapia zabawą        
  Teoria osobowości        
  Zorientowane na dziecko ujęcie osobowości i zachowania        
  Podstawowe pojęcia zorientowanej na dziecko terapii zabawą        
  Przystosowanie i nieprzystosowanie        
  Terapeutyczne warunki rozwoju        
  Relacja terapeutyczna        
  Cele zorientowanej na dziecko terapii zabawą        
  Czego dzieci się uczą w terapii zabawą        
  Wielokulturowe podejście zorientowanej na dziecko terapii  zabawą        
  Bibliografia        

  6.     Terapeuta        
  Tworzenie różnic        
  Bycie z        
  Cechy osobowości        
  Samoświadomość terapeuty        
  Samoakceptacja terapeuty        
  Rola terapeuty        
  Ryan – umierające dziecko w terapii zabawą        
  Praktyka pod superwizją ułatwia wgląd w siebie        
  Zalecany program szkoleniowy        
  Bibliografia        

  7.     Rodzice jako partnerzy w terapii zabawą        
  Informacje środowiskowe        
  Czy rodzice również muszą uczestniczyć w terapii?        
  Rodzice jako partnerzy w procesie terapii zabawą        
  Zapoznanie rodziców z terapią zabawą        
  Przygotowanie rodziców do separacji z dzieckiem        
  Wywiad z rodzicem        
  Etyczne i prawne aspekty terapii zabawą        
  Skierowanie psychiatryczne        
  Bibliografia        

  8.     Pokój zabaw i materiały        
  Umiejscowienie pokoju zabaw        
  Cechy pokoju zabaw        
  Inne miejsca do prowadzenia terapii zabawą        
  Uzasadnienie wyboru zabawek i materiałów        
  Kategorie zabawek        
  Przenośny pokój zabaw        
  Zalecane zabawki i materiały do pokoju zabaw        
  Dodatkowe uwagi        
  Sugerowane nazwy programu terapii zabawą w szkołach        
  Bibliografia        

  9.     Początek relacji – czas tylko dla dziecka
  Cele relacji
  Nawiązanie kontaktu z dzieckiem
  Wstępne spotkanie w poczekalni
  Rozwijanie relacji w pokoju zabaw
  Reagowanie na oporne, lękliwe dziecko
  Relacja terapeutyczna w oczach dziecka
  Zadawanie pytań przez dzieci
  Wyjaśnienie lustra obserwacyjnego i nagrywania
  Robienie notatek podczas sesji
  Przygotowanie do zakończenia sesji
  Reakcje terapeutów na pierwsze sesje terapii zabawą
  Podstawowe wymiary relacji
  Bibliografia

  10.    Cechy charakterystyczne reakcji wspomagających
  Wrażliwe rozumienie – bycie z
  Troskliwa akceptacja
  Wyróżniające cechy reakcji terapeutycznych
  Reakcje wspomagające
  Typowe niewspomagające reakcje
  Paul – lękliwe dziecko z tendencją do acting out w terapii zabawą

  11.    Wyznaczanie granic w terapii
  Podstawowe wytyczne dotyczące wyznaczania granic
  Kiedy przedstawiać granice
  Uzasadnienie granic w terapii
  Procedury wyznaczania granic w terapii
  Etapy procedury wyznaczania granic w terapii
  Kiedy granice są przekraczane
  Brak pewności w wyznaczaniu granicy
  Granice sytuacyjne
  Reakcje początkujących terapeutów na wyznaczanie granic
  Bibliografia

  12.    Typowe problemy w terapii zabawą i co zrobić, jeśli...

  Co zrobić, jeśli dziecko milczy
  Co zrobić, jeśli dziecko chce wnieść do pokoju zabaw zabawki lub jedzenie
  Co zrobić, jeśli dziecko jest nadmiernie zależne
  Co zrobić, jeśli dziecko uporczywie zabiega o pochwały
  Co zrobić, jeśli dziecko uważa, że dziwnie mówimy
  Co zrobić, gdy dziecko chce, aby terapeuta pobawił się z nim w zgadywanie
  Co zrobić, gdy dziecko prosi o okazanie czułości
  Co zrobić, gdy dziecko chce się przytulić lub usiąść na kolanach terapeuty
  Co zrobić, jeśli dziecko próbuje ukraść zabawkę
  Co zrobić, jeśli dziecko nie chce wyjść z pokoju zabaw
  Co zrobić, gdy terapeuta niespodziewanie nie może dotrzymać terminu spotkania

  13.    Ważne zagadnienia w terapii zabawą        

  Zachowanie poufności
  Uczestniczenie w zabawie dziecka
  Przyjmowanie prezentów od dzieci w terapii zabawą
  Wręczanie dziecku nagrody na koniec sesji lub pamiątki na zakończenie terapii
  Proszenie dziecka o posprzątanie
  Informowanie dzieci o powodach ich uczestnictwa w terapii zabawą
  Przyprowadzanie kolegi do pokoju zabaw
  Zapraszanie rodziców lub rodzeństwa do pokoju zabaw
  Bibliografia

  14.    Dzieci w terapii zabawą        

  Nancy – od łysiny do loków
  Cindy – dziecko z tendencją do manipulowania
  Amy – dziecko z wybiórczym mutyzmem
  Podsumowanie
  Bibliografia

  15.    Ustalenie procesu terapeutycznego i zakończenia        
  Ustalenie zmiany w ramach sesji
  Wymiary zmiany
  Znaczenie zakończenia
  Punkty odniesienia dla ustalenia zakończenia
  Procedury kończenia relacji
  Reakcje dzieci na ostatnią sesję
  Przedwczesne zakończenie
  Bibliografia

  16.    Intensywna i krótkoterminowa terapia zabawą        
  Intensywna terapia zabawą        
  Badania nad intensywną terapią zabawą        
  Krótkoterminowa terapia zabawą        
  Badania nad krótkoterminową terapią zabawą        
  Krótkoterminowa Terapia relacji rodzic–dziecko (CPRT)        
  Podsumowanie        
  Bibliografia        

  17.    Badania dotyczące terapii zabawą
  Badania metaanalityczne
  Międzykulturowe badania nad zorientowaną na dziecko terapią zabawą
  Przegląd eksperymentalnych i quasi-eksperymentalnych badań nad CCPT        

  Końcowe podsumowanie
  Bibliografia
  Indeks