MELANIE KLEIN

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 39,00 zł

  Przekład: Jarosław Groth
  Oprawa miękka
  Liczba stron: 175
  Rok wydania: 2013
  ISBN: 978-83-62651-17-7

  Spis treści

  Podziękowania

  1. Wprowadzenie
  2. Wczesna lata
  3. Technika zabawy
  4. Psychoanaliza dzieci
  5. Nowe poglądy (1919-1934)
  6. Brytyjskie Towarzystwo Psychoanalityczne
  7. Pozycja depresyjna
  8. „Dyskusje o kontrowersjach”
  9. Pozycja schizoidalno-paranoidalna
  10. Nowe poglądy na strukturalną teorię umysłu, lęk i poczucie winy
  11. Zawiść i wdzięczność
  12. Ostatnie lata
  13. Melanie Klein: człowiek i dzieło
  Bibiografia

  Wpływ, jaki Melanie Klein wywarła na technikę psychoanali­tyczną, zaczyna się od analizy dziecięcej i rozciąga na dokonania jej najbliższych zwolenników i uczniów. Opracowana przez nią technika zabawy stała się podstawą współczesnej psychoanalitycznej terapii zabawą, niemal powszechnie przyjętej i szeroko stosowanej na całym świecie. W psychoanalizie osób dorosłych przesunięcie uwagi z popędów poszukujących rozładowania na relacje z obiektem podkre­śliło rolę przeniesienia, zaś w technice Klein przywiązuje większą wagę do przeniesienia, niż ma to miejsce w klasycznej technice Freuda. [...]

  Oddziaływanie Klein rozciąga się także poza obszar klinicznej psychoanalizy. Koncepcja dwóch pozycji, rzucająca nowe światło na funkcjonowanie umysłu w zdrowiu i w patologii, okazała się użyteczna na wielu polach. W obrębie filozofii umysłu posługiwano się nią do objaśniania problemów takich, jak psychologiczne podstawy etyki. Poglądy Melanie Klein na rozwój aparatu psychicznego w kate­goriach projekcji i introjekcji wywarły wpływ na teorie myślenia, a jej praca nad zalążkami sublimacji i twórczości stała się bodźcem do badań w obszarze krytyki sztuki i estetyki. Jej poglądy znalazły zasto­sowanie również w dziedzinie relacji grupowych i socjologii. [...] Wzbudzała silne emocje. Ze strony przyjaciół i bliskich współ­pracowników spotykało ją mnóstwo miłości i sympatii, a często i żarliwe oddanie. Jej bezkompromisowa postawa względem swej teorii zrodziła jej wielu wrogów, miała jednak silną osobowość i wzbudzała niemal powszechne poważanie.

  (fragm. Rozdziału 13)


  Hanna Segal (1918–2011) wybitna psychoanalityczka brytyjska polskiego pochodzenia, uczennica i współpracowniczka Klein. W tej książce przedstawia rozwój teorii Melanie Klein na tle wydarzeń z jej życia. Podkreśla wagę odkryć Klein i kreśli portret kobiety pełnej życia, wnikliwej i bezkompromisowej.