MARZENIA SENNE I MYŚLENIE

 • Dodaj recenzję:
  • Wydawca: Oficyna Ingenium
  • Autor: Perelberg Rosine Jozef (red.)
  • Dostępność: wysyłamy w 24 godz.
  • szt.
  • 54,50 zł
  Przekład: Danuta Golec
  Oprawa twarda
  Liczba stron: 128
  Rok wydania: 2008
  ISBN: 978-83-927177-3-7
  „Można powiedzieć, że psychoanaliza narodziła się wraz z opublikowaniem Objaśniania marzeń sennych Freuda, gdyż marzenia senne stały się paradygmatem nieświadomości. Nic dziwnego zatem, że objaśnianie marzeń sennych, tak jak jest ono obecnie praktykowane w Brytyjskim Towarzystwie Psychoanalitycznym, uwzględnia współczesne zmiany i odkrycia dokonywane w dziedzinie psychoanalizy.

  W tej książce przedstawiamy prace współczesnych psychoanalityków brytyjskich stanowiące wkład w rozumienie i interpretowanie marzeń sennych. Autorzy przede wszystkim badają powiązania między marzeniami sennymi i myśleniem, dowodzą także, iż marzenia senne mogą stanowić dla psychoanalityka najlepsze źródło wiedzy o stanie umysłu pacjenta. W kolejnych rozdziałach znajdujemy argumenty przemawiające za tym, że interpretując marzenia senne zyskujemy dostęp do teorii umysłu, do sposobów przekazywania przez pacjentów ich wewnętrznych doświadczeń, uczuć i myśli.”
  R. J. Perelberg, Wprowadzenie

  Spis treści

  Wprowadzenie - Rosine Jozef Perelberg

  1. Non vixit: opowieść o duchu. - Ign