KSIĄŻKA LEKKO USZKODZONA - ETAPY ZMIANY W TERAPII UZALEŻNIEŃ.
Wybór i planowanie interwencji

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 79,80 zł 63,50 zł


  rok: 2015
  format: B5
  stron:424
  oprawa: miękka
  ISBN: 978-83-233-3902-1

  Autorzy pokazują, jak wykorzystać ogólną wiedzę na temat zmiany zachowań – zwłaszcza model etapów zmiany − aby skutecznie leczyć zaburzenia związane z nadużywaniem substancji psychoaktywnych. Książka zawiera cenne dla klinicystów informacje dotyczące oceny klientów, zwiększania ich motywacji i zaangażowania oraz strategii terapeutycznych, które przynoszą najlepsze rezultaty na różnych etapach wychodzenia z nałogu. Uczy, jak pracować z pojedynczymi osobami, grupami osób, parami i rodzinami oraz jak leczyć uzależnionych o szczególnych wymaganiach – osoby popełniające przestępstwa pod wpływem substancji psychoaktywnych oraz kobiety nadużywające alkoholu i narkotyków.

  Praca ta, oparta na najnowszych teoriach i badaniach naukowych, powinna się stać lekturą obowiązkową wszystkich specjalistów zajmujących się leczeniem uzależnień, w tym psychologów klinicznych, pracowników socjalnych, pielęgniarzy i pielęgniarek z oddziałów psychiatrycznych, terapeutów i psychiatrów. Może też być doskonałym materiałem pomocniczym dla wykładowców prowadzących zajęcia na temat nadużywania substancji psychoaktywnych oraz sposobów leczenia uzależnień w ramach studiów i szkoleń podyplomowych.

  „Od ponad dziesięciu lat model etapów zmian wpływa na sposób postrzegania, opracowywania i przeprowadzania terapii uzależnień. Książka odzwierciedla nieustanny rozwój tego modelu i jego coraz powszechniejsze zastosowanie w praktyce klinicznej”.

  Dr Arnold M. Washton, dyrektor wykonawczy Recovery Options, New York City i Princetown, New Jersey    

  „To wyjątkowe opracowanie autorstwa wybitnych specjalistów z dziedziny uzależnień. Przedstawiono w niej podstawowe zagadnienia dotyczące procesu zmiany oraz sposób, w jaki mogą być one wykorzystane w terapii. Książka została przystępnie napisana i opatrzona ciekawymi przykładami z praktyki klinicznej”.

  Dr Marc Galanter,    
  Dyrektor Wydziału Uzależnień od Alkoholu i Narkotyków,    
  New York University School of Medicine    


  TOM ZAWIERA

  • Tło i przegląd zagadnień
  • Etapy zmian
  • Metody oceny
  • Planowanie terapii
  • Terapia indywidualna
  • Terapia grupowa
  • Terapia par i zaangażowanie rodziny w proces leczenia
  • Grupy osób o specjalnych potrzebach: terapia kobiet i osób popełniających prze-stępstwa drogowe pod wpływem substancji psychoaktywnych
  • Nawroty
  • Interwencje w środowiskach sprzyjających leczeniu
  • Uwagi końcowe i wskazówki dotyczące kierunków rozwoju


  Dr Gerard J. Connors
  prowadzi badania kliniczne dotyczące m.in. leczenia zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych, dopasowywania terapii do pacjenta, wczesnych interwencji u osób silnie uzależnionych od alkoholu, roli zespołów terapeutycznych w leczeniu uzależnień oraz analizy rezultatów terapii.

  Dr Carlo C. DiClemente
  jest współtwórcą modelu etapów zmian i autorem wielu publikacji naukowych na temat roli motywacji oraz zmian zachowania w przypadku różnych problemów zdrowotnych.

  Dr Mary Marden Velasquez bada rozwój interwencji w takich dziedzinach jak terapia płodowego zespołu alkoholowego, nadużywanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, grupowa terapia uzależnień od substancji psychoaktywnych, zapobieganie zarażeniu wirusem HIV oraz rzucanie palenia.

  Dr Dennis M. Donovan opublikował ponad dwieście prac, w tym pięć poświęconych uzależnieniom od alkoholu i narkotyków.

  Spis treści

  Rozdział 1. Tło i przegląd zagadnień  13
  Rozdział 2. Etapy zmian  30
  Rozdział 3. Metody oceny  69
  Rozdział 4. Planowanie terapii  122
  Rozdział 5. Terapia indywidualna  139
  Rozdział 6. Terapia grupowa  177
  Rozdział 7. Terapia par i udział rodziny w leczeniu  207
  Rozdział 8. Grupy osób o szczególnych potrzebach. Przypadki kobiet uzależnionych od alkoholu lub narkotyków i osób popełniających przestępstwa drogowe pod wpływem substancji psychoaktywnych  242
  Rozdział 9. Nawrót  275
  Rozdział 10. Środowiska sprzyjające interwencjom  298
  Rozdział 11. Uwagi końcowe i kierunki rozwoju  323
  Bibliografia  361
  Indeks   411