ADOPCJA I PRZYWIĄZANIE

 • Dodaj recenzję:
  • Wydawca: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
  • Autor: Gray Deborah
  • Dostępność: wysyłamy w 3-4 dni
  • szt.
  • 44,90 zł 38,00 zł


  Oprawa: miękka
  Format: 16.5x23.6cm
  Ilość stron: 320
  Wydanie: 1
  Rok wydania: 2010
  ISBN: 978-83-7489-120-2

  Doskonała książka! Napisana przystępnym językiem ale opierająca się o rzetelne teoretyczne podstawy: teorię przywiązania Johna Bowlby’ego oraz badania nad skutkami traumy dziecięcej.

  Terapeutka więzi Deborah Gray przedstawia wiele teorii i wyników badań. Delikatnie zachęca, uwrażliwia, wspiera i uspokaja przerażonych rodziców adopcyjnych, jednocześnie dostarcza praktycznych narzędzi rodzinom oraz pracującym z nimi osobom. Wszystko objaśnia za pomocą przykładów, by pokazać, jak sugerowane techniki mogą wywoływać pozytywną zmianę.

  Spis treści

  1. Czym jest przywiązanie i dlaczego jest ono tak istotne?
  2. Wyzwania stojące przed dziećmi i rodzicami
  3. Jakiego stylu przywiązania nauczyło się nasze dziecko?
  4. Żałoba
  5. Uraz psychiczny i strata pourazowa
  6. Inny obszar kulturowy
  7. Pozostałe trudności na drodze do przywiązania
  8. Rozwój emocjonalny. Tworzenie trwałych więzi psychicznych na każdym etapie rozwoju
  9. Proces kształtowania więzi
  10. Lęk i kontrola
  11. Sprawiedliwe traktowanie
  12. Rozwijanie inteligencji emocjonalnej
  13. Budowanie drużyny wsparcia
  14. Uzyskanie profesjonalnej pomocy

  Recenzja prof. dr. hab. Mariny Zalewskiej (Uniwersytet Warszawski)

  "Książka jest znakomita! Autorka pokazuje, jak można rozumieć zachowania adoptowanych dzieci, odwołując się do wiedzy na temat historii ich życia i doświadczeń emocjonalnych, a także odnosząc tę wiedzę do teorii więzi sformułowanej przez J. Bowlby’ego i jego kontynuatorów. Taki sposób narracji ma zarówno walory edukacyjne jak i uwrażliwiające – adopcyjny rodzic uczy się dziecka, siebie oraz tego, że często potrzebna jest interwencja terapeutyczna, a nie proste zabiegi wychowawcze.

  Każdy z rozdziałów odnosi się do ważnego problemu relacji adoptowane dziecko-adopcyjni rodzice, rozpatrywanego w kontekście więzi emocjonalnej. Autorka uzasadnia – niesłychanie starannie – dlaczego kontekst ten jest istotny w rozwoju emocjonalnym, społecznym i poznawczym dziecka. Przedstawia w związku z tym tak ważne problemy dziecka, jak trauma utraty pierwszych opiekunów, żałoba i żal, trudności językowe dziecka pochodzącego z innego kraju aniżeli rodzice adopcyjni, obarczenie wrodzonymi ograniczeniami rozwojowymi, itp. Każdy z omawianych problemów jest bogato ilustrowany przykładami dzieci i ich rodziców, zaczerpniętymi z praktyki klinicznej autorki. Deborah D. Gray pokazuje, w jaki sposób przeżycia dziecka dotyczące określonego problemu emocjonalnego, mogą przejawiać się w jego zachowaniu i interakcji z otoczeniem społecznym. Innymi słowy, jak można rozumieć trudne zachowania dziecka. Przykłady opisujące małych pacjentów pełnią dodatkową funkcję – czytelnik dowiaduje się, że inni rodzice borykają się z podobnymi trudnościami i korzystają z profesjonalnej pomocy w ich rozwiązywaniu.

  Książka napisana jest znakomitym, popularnym językiem, tak, że może z niej skorzystać zupełnie nieprzygotowany do jej lektury czytelnik.

  Praca ta jest adresowana przede wszystkim do rodziców, którzy zdecydowali się na adoptowanie dziecka. Nie mam jednak wątpliwości, że z tej pozycji mogą także skorzystać pracownicy ośrodków adopcyjnych, domów dziecka, psycholodzy, pedagodzy i pediatrzy mający do czynienia z rodzinami adopcyjnymi. W Polsce teoria J. Bowlby’ego jest jeszcze mało znana, a w związku z tym wiedza na temat rozpatrywania problemów rodzin adopcyjnych z tej perspektywy jest nieco ograniczona. W tym sensie książka może być cenną lekturą dla wyżej wymienionych profesjonalistów. Co więcej, psycholodzy mają szansę dowiedzieć się o rozwijanym od kilku lat nurcie terapeutycznym, wykorzystującym teorię J. Bowlby’ego i nastawionym właśnie na budowanie więzi w parach małżeńskich i rodzinach."