KLINICZNE WYKŁADY NA TEMAT TEORII KLEIN I TEORII BIONA

 • Dodaj recenzję:
  • Wydawca: Oficyna Ingenium
  • Autor: Anderson Robin (red.)
  • Dostępność: wysyłamy w 3-4 dni
  • szt.
  • 49,00 zł 44,90 zł

  Przekład: D. Golec, L. Kalita, M. Kruszyńska-Mąka
  Oprawa: miękka
  Liczba stron: 160
  ISBN: 978-83-62651-45-0

  Spis treści

  1. Analiza dzieci i koncepcja nieświadomej fantazji
  Patricia Daniel

  2. Wyłanianie się wczesnych relacji z obiektem w settingu psychoanalitycznym
  Irma Brenman Pick

  3. Sytuacja edypalna i pozycja depresyjna
  Ronald Britton

  4. Równowaga między pozycją paranoidalno-schizoidalną a pozycją depresyjną
  John Steiner

  5. Identyfikacja projekcyjna w doświadczeniu klinicznym
  Elizabeth Bott Spillius

  6. Rozszczepienie i identyfikacja projekcyjna
  Michael Feldman

  7. Psychoza: niemyślenie w dziwacznym świecie
  Edna O’Shaughnessy

  8. Utrzymywanie w umyśle
  Ronald Britton

  9. Tak jakby: zjawisko nieuczenia się
  Ruth Riesenberg Malcolm


  Na tę książkę składa się dziewięć tekstów wygłoszonych podczas wykładów otwartych, które miały przybliżyć szerszemu gronu słuchaczy niektóre osiągnięcia myśli i praktyki psychoanalitycznej.

  Redaktor i autorzy rozdziałów tej książki postawili sobie zadanie, polegające na przedstawieniu teorii w sposób zrozumiały bez ogołacania jej ze znaczeń. Nie mówią do słuchaczy ex cathedra, ale zachęcają ich do tego, by uczestniczyli w niektórych doświadczeniach autorów. Prace Klein i Biona traktują z szacunkiem i uczciwie: nie pomijają wątków budzących niepokój i nie czynią treści głębokich i złożonych powierzchownymi lub prostymi.

  Autor każdego z rozdziałów podaje krótkie teoretyczne sformułowanie pojęcia, które zamierza omówić, a następnie szczegółowo prezentuje to, jak używa go w pracy. Przekonanie słuchaczy o wiarygodności tych pojęć nie będzie wynikiem trafności argumentów, ale zależne będzie od tego, jakie wrażenie wywrze na nich praca prezentowana przez psychoanalityka. Słuchacz lub Czytelnik sam wyciąga wnioski.

  Czytelnik, po zapoznaniu się z obszernym Wprowadzeniem, w Rozdziale 1 poznaje Kleinowskie rozumienie pojęcia nieświadomej fantazji, kluczowe dla całej jej pracy. Kolejni autorzy przedstawiają następne ważne idee opracowane przez Klein. W sześciu rozdziałach poświęconych teorii Klein nie tylko w klarowny sposób poznajemy znaczenie i wagę tych pojęć, ale także to, jak je wzbogacono i jak ewoluowały od czasu, gdy Klein przedstawiła je po raz pierwszy. Na przykład nieomal we wszystkich rozdziałach autorzy omawiają niektóre aspekty identyfikacji projekcyjnej - mechanizmu, który Klein opisuje jedynie w kilku wersach artykułu "Uwagi na temat niektórych mechanizmów schizoidalnych".

  W trzech rozdziałach poświęconych teorii Biona Czytelnik śledzi rozwój Kleinowskiej idei identyfikacji projekcyjnej i to, jak zasiliły one Bionowską teorię pomieszczającego-pomieszczanego oraz jego badania nad całym obszarem ludzkiej zdolności myślenia, a także różnicowanie funkcjonowania psychotycznego i niepsychotycznego, które w dużym stopniu wiąże się z tą interakcją. Autor każdego z rozdziałów wskazuje na inny aspekt tego, czym jest życie w świecie szaleństwa. Podobnie jak w przypadku rozdziałów poświęconych teorii Klein autorzy nie próbują przedstawić uproszczonej wersji prac Biona. Zamiast tego zapraszają nas do swych gabinetów i pozwalają zerknąć na świat ich pacjentów, a także dowiedzieć się, jak analitycy ten świat rozumieją - dzięki myślom Biona. Każdy z autorów prezentuje własne indywidualne podejście i poszerza prace Klein i Biona.

  Hanna Segal